.

Veranderingen vragen om een agile aanpak

Door Roger Wouterse

Een opdrachtgever die een zak geld naar je toeschuift en zegt: "Ik weet nog niet wat ik wil, maar ga jij het maar maken?" Nee, dat is helemaal niet raar.

“Feit is: de wereld verandert, de tijden veranderen, en vrijwel alles wat je opschrijft is een aanname.” Aan het woord is Roger Wouterse, managing consultant bij SYSQA. “De oude manier van software ontwikkelen is eerst héél uitvoerig nadenken, dan de vastgestelde wensen en eisen op papier zetten en dat overdragen aan de partij die de applicatie gaat bouwen. Dit proces verloopt voornamelijk via vooraf opgestelde documenten. En dan gaat er vaak een heleboel mis.”

Je programma van eisen verandert zonder dat je er invloed op hebt

“De wereld is niet voorspelbaar, die is niet stabiel,” stelt Roger. “Iedere maand wijzigt twee procent van de requirements (programma van eisen, red.) zonder dat je hier invloed op hebt. Dat komt door veranderende wet- of regelgeving, plotselinge veranderingen in de markt, mensen die een andere dienstbetrekking krijgen, kortom: door het leven.”

Roger rekent voor: “Uitgaande van twaalf maanden veranderen je requirements met 25% per jaar. Het probleem dat je een jaar geleden wilde oplossen is hetzelfde probleem niet meer. Daarom is het voor een opdrachtgever vrijwel onmogelijk om van tevoren vast te stellen wat hij uiteindelijk precies wil.”

Scrum omarmt verandering

“Software moet daarom met ontwikkelingen kunnen meeveranderen. Dat kan met Scrum, een ontwikkelmethode die verandering omarmt. Scrum is opgebouwd uit korte sprints van één tot vier weken. Iedere sprint moet een afgerond en werkend stukje software opleveren. Je hebt dus al binnen een maand resultaat. Grote vraagstukken worden uiteengerafeld in kleinere deelvraagstukken, en met het deelvraagstuk met de hoogste prioriteit gaat het Scrum-team aan de slag.”

“Niet alleen het ontwikkelteam, ook de business moet kortcyclisch denken,” benadrukt Roger. De opdrachtgever is als regel beschikbaar. Hij moet in iedere fase kunnen zeggen: ‘Wacht even, ik zie nu waar jullie naartoe willen, maar ik zie ook dat het daar-en-daar anders moet.’ Zo volg je de weg van voortschrijdend inzicht.”

Het probleem dat je een jaar geleden wilde oplossen is hetzelfde probleem niet meer

Je moet elkaar durven vertrouwen

Scrum maakt gebruik van eenvoudige en transparante processen en ieder heeft een duidelijk gedefinieerde rol. “In een korte dagelijkse ‘standup’ geeft ieder teamlid kort aan wat hij gedaan heeft, wat hij gaat doen en waar hij problemen verwacht. Scrum is heel open, je moet elkaar daarom durven en kunnen vertrouwen,” weet Roger.

“Teamleden met verschillende rollen, zoals developer, tester en requirementsengineer, worden gezamenlijk in één ruimte gezet,” gaat hij verder. “Dat maakt snel overleg mogelijk en je deelt kennis en inzicht. In het oude model zit ieder in zijn eigen hokje. Gaat er dan iets mis, dan ga je al snel naar elkaar zitten wijzen.”

Afstappen van dicterend werken

De productvisie bepaalt wat je oplost. Maar hoe een vraagstuk wordt opgelost wordt door het scrum-team bepaald. “Het mooie aan Scrum is dat het zelfsturend is. Ieder heeft zijn sterke kanten en wil die gericht inzetten in het belang van de wedstrijd.”

Wedstrijd, want de term ‘Scrum’ komt uit het rugby. “Rugbyers zijn beesten van mannen en overal loopt bloed uit,” schetst Roger opgewekt een woest tafereel. “Maar ze gaan respectvol met elkaar om binnen het team, tussen de teams en met de scheids. Het is ook niet in het belang van de wedstrijd om elkaar naar beneden te halen.”

Scrum vraagt om een volwassen organisatie

Die respectvolle samenwerking is ook in de IT het uitgangspunt. Maar houdt die stand als uitkomst van een sprint niet overeenkomt met wat de business opgelost wil zien? “In dat geval schrijf je de uitkomst af. En dan hebben zowel het team als de business er wat van geleerd,” zegt Roger resoluut. “Scrum vraagt om een volwassen organisatie. Wees blij dat je het project niet in één keer hebt opgeleverd.”

Werken volgens Scrum is in de praktijk wel lastiger dan de eenvoud van de methodiek doet vermoeden. “Vooral voor wie de transitie van het oude naar het nieuwe denken nog moet maken,” beaamt Roger. “Hoewel je Scrum vrijwel altijd kunt toepassen is een overstap niet altijd noodzakelijk. Als helemaal duidelijk is wat je moet doen, dan kan dat ook op de oude manier. Maar als de situatie onduidelijk is, dan is een flexibele ontwikkelmethode de aangewezen weg.”

Gerelateerde tags

Klik op een tag om meer artikelen over het betreffende onderwerp te vinden.

Afbeelding Esther Vogelaar van der Meer SYSQA Agile en Scrum

Vraag het Esther

  • Vind je dit een interessant artikel en wil je hier eens met ons over van gedachten wisselen?
  • Afbeelding Esther Vogelaar van der Meer SYSQA Agile en Scrum
    Stuur me hieronder een berichtje of bel ons op 036-5241199

Updates ontvangen?

Regelmatig versturen we een overzicht van de nieuwste en meest relevante artikelen op deze website. Ontvang ze ook in je mailbox!